Support & Eftermarknad
support@azortum.com, +372 53053690

Vi presenterar Azortum: en ledare inom professionella lösningar för hantering av fast avfall

Solid Waste Management Solutions - Scrap Metal Sorting Line

Med ett arv på tre decennier i Europa står Azortum som en ledande leverantör av banbrytande system för fast avfall och bulkhantering till konkurrenskraftiga priser. Vårt engagemang sträcker sig längre än till att bara leverera nyckelfärdiga lösningar. Vi tillhandahåller också enstaka bearbetningslinjer samt utvidgningar och modifierar befintliga system.

Från starten av ditt projekt, genom rådgivning och planering, till design, projektledning, produktion, installation, uppstart, utbildning och löpande service, följer vi dig hela vägen. Vårt mål är att tillhandahålla en kostnadseffektiv lösning som inte bara uppfyller dina nuvarande behov utan fortsätter att tjäna dig effektivt i framtiden.

Vi tror att hållbara sorteringslinjer bara kan skapas genom att vi förstår din avfallsaffär. Det kan inte uppnås genom att placera olika maskiner från produktbroschyrer under ett tak. Det är därför vårt team på 25 dedikerade avfallshanteringsingenjörer kommer att vara involverade i projektet från början. Vi närmar vi oss alltid varje projekt med hänsyn till framtidsperspektiv, budget och tekniska möjligheter.

Vi är ISO 9001 certifierade, använder moderna designverktyg och efterlever andra relevanta standarder samt ordnar certifiering enligt CE standard. Vi förser våra kunder med omfattande och detaljerad dokumentation på det överenskomna språket, vilket säkerställer transparens och efterlevnad.

Nya projekt som visar upp vår expertis

Sverige:
Linje för krossning av returträ och skogsavfall med en kapacitet på 70 t/h. Den levererar bränsle mindre än 100 mm till ett kraftverk.

Solid Waste Management Solutions - Wood Shredding Line in Sweden

Norge:
En helautomatisk sopsorteringsanläggning som klarar 20 t/h returpapper och kartong. Vi deltog i projektet som systemintegratör och det konstruerades och byggdes framgångsrikt trots en utmanande kort tidsplan. Från start av konstruktion till leverans av första utrustning på plats hade vi mindre än 4 månader.

Solid Waste Management Solutions - Fully Automatic Paper Sorting Plant in Norway

Finland:
Helautomatisk sorteringslinje för bygg- och rivningsavfall med en kapacitet på 20 t/h & 100 000 t/år, som producerar bränsle från avfall. Den uppgraderade linjen överensstämmer nu med miljöföreskrifter och tar itu med höga PVC (klorid) nivåer och för mycket små partiklar som fanns i det tidigare systemet.

Solid Waste Management Solutions - Fully Automated Construction and Demolition Waste Sorting Line in Finland

Estland:
Sorteringslinje för plastförpackningsavfall och returpapper med en kapacitet på 6 t/h. Detta projekt, byggt i etapper på grund av den förändrade avfallssammansättningen, tredubblade sin sorteringskapacitet. Installationen i en befintlig byggnad med begränsad yta gjorde processen mer utmanande och komplex.

En fullständig sammanfattningen av projektet kan ses här.

Solid Waste Management Solutions - Plastic Packaging Waste and Waste Paper Sorting Line in Estonia

Finland:
Bygg- och rivningsavfallssorteringssystem med en kapacitet på upp till 15 t/h. Denna ombyggnad av det befintliga systemet med användande av befintliga maskiner, eliminerade driftstopp och ojämn kvalitet i produktionen. Att säkerställa en gynnsam arbetsmiljö för manuell sorteringspersonal var en extra utmaning.

Solid Waste Management Solutions - Scrap Metal Sorting Line

På Azortum är vi dedikerade för att tillhandahålla nyckelfärdiga och andra lösningar för avfallshantering som klarar tidens tand.