Support & Eftermarknad
support@azortum.com, +372 53053690

Från A till Z, vi ordnar allt!

Azortum levererar lösningar för fasta avfall, avfallssortering och hantering av bulkmaterial utifrån behoven i din verksamhet. Vi designar, konstruerar och levererar den mest lämpade utrustningen och om så önskas, återanvända det du redan har. Vi utgår från dina krav och levererar det du behöver.

Vi är specialister – så att du slipper vara det.

Azortum (tidigare TB Solutions) grundades 1994 och är ett teknikföretag med heltäckande service.

Vi levererar nyckelfärdiga lösningar för avfallssortering och bulkhantering till företag inom avfallsåtervinning, gruv- och kraftindustrin, samt för lastning och lossning.

Vi har genomfört över 750 projekt världen över och hjälpt till att sortera över 20 miljarder ton material.

Vi är ISO 9001-certifierade och medlemmar i estniska handels- och industrikammaren.

Tjänster

Vi förstår oss på teknik och affärer. För att kunna lösa en teknisk utmaning måste vi först förstå kundens behov. Vi kan leverera DET du behöver bara genom att förstå VAD du behöver. Därför inleder vi varje uppdrag med en konsultation. Om du är osäker på vad du behöver, ring oss. Låt oss prata – vi är övertygade om att vi kan föreslå en lösning som passar dina behov och din budget.

Vår arbetsprocess – från A till Ö

1
Konsultation:
vi sätter oss in i ert affärsmål, med beaktande av begränsningar i anläggningen, gällande miljökrav och befintlig utrustning.
2
Design:
med papper och penna (eller nuförtiden med datorstödd design) tar vi fram huvuddragen för ett förslag på lösningskoncept. I samverkan med ditt team går vi igenom det för att göra nödvändiga förbättringar och ändringar tills vi har en lösning som uppfyller dina kort- och långsiktiga affärsmål.
3
Ingenjörsarbete:
det hårda arbetet – utifrån den föreslagna designen tar vi fram den slutgiltiga tekniska lösningen som matchar projektets volym och ekonomiska begränsningar.
4
Konstruktion:
tillverkning av det nya systemet. Uppgradering och anslutning av eventuella befintliga system som ska integreras i den nya lösningen.
5
Installation & idrifttagning:
installation av sorteringssystemet på plats. Varje komponent testas individuellt och som ett system för att säkerställa en felfri drift. Därefter provdrift och intrimning av hela systemet samt kundutbildning.
6
Service:
periodisk service, enligt tillverkarens rekommendationer. Utbildning av lokal personal för utförande av regelbundet underhåll.
7
Ombyggnad:
utbyggnad, uppgradering, förlängning eller förkortning av ditt befintliga system med hjälp av ny eller befintlig utrustning. 3D-skanning av hela systemet för att underlätta ombyggnadsprocessen.
8
Demontering och återanvändning efter avslutad livscykel:
utrustningen demonteras och återanvänds eller sorteras för återvinning.

Referenser

  • Alla
  • Avfall till energi
  • Fast kommunalt avfall (MSW)
  • Bygg- och rivningsavfall (C&D)
  • Pappers- och kartongavfall
  • Förpackningsavfall
  • Hantering av fast bränsle
  • Övrigt
Returträ
Norge, 2022
Kapacitet: Upp till 35 t/h
Avfall till energi
Logistikmässigt en komplicerad installation bredvid den befintliga krosslinjen, färdigställd på bara två veckor. Linjen producerar träkross i enlighet med ISO 17225 1:2021, klass P63 standard. Slutprodukten är ren träkross för användning som bränsle eller som råmaterial för tillverkning av träfiberskivor.
Helautomatisk sorteringsanläggning för blandat fast avfall
Baltikum, 2015
Kapacitet: 60 t/h & 300 000 t/år
Avfall till energi
Fast kommunalt avfall (MSW)
Anläggningens stora kapacitet (som vid den tiden var anmärkningsvärd) har utvecklat vår kärnteknologi inom avfallshantering till nya höjder vilket resulterat i robusta och tillförlitliga system.
Krossystem för träavfall
Sverige, 2024
Kapacitet: 70 t/h
Avfall till energi
Förutom produktionskapacitet för bearbetning av skogsavfall och returträ lades stor vikt vid minskning av buller och damm för att säkerställa en bättre arbetsmiljö för personalen. Den helautomatiska hanteringslinjen levererar bränsle till ett kraftvärmeverk som producerar cirka 85% av all el och värme för området den tid på året när temperaturen sjunker under -5° C.
Helautomatisk sorteringslinje för bygg- och rivningsavfall
Finland, 2018
Kapacitet: 20 t/h & 100 000 t/år
Avfall till energi
Bygg- och rivningsavfall (C&D)
Linjen producerar avfallsbaserat bränsle. Den tidigare linjen uppfyllde inte miljökraven p.g.a. för höga PVC-halter (klorid) och ineffektiv siktning då ingångsmaterialet innehöll för mycket små partiklar. Den nya linjen avlägsnar dessa och gör materialet förenligt med gällande bestämmelser samtidigt som mängden bränsle som utvinns ur materialet har ökat.
Sorteringslinje för bygg- och rivningsavfall
Baltikum, 2023
Kapacitet: 25 t/h
Bygg- och rivningsavfall (C&D)
Den automatiska sorteringslinjen ersatte en ineffektiv manuell sorteringslinje som inte längre klarade av materialvolymen.
Helautomatisk sorteringsanläggning för papper
Norge, 2019
Kapacitet: 20 t/h & 120 000 t/år
Pappers- och kartongavfall
En riktig utmaning på grund av projektets snäva tidsramar. Det tog bara 3 månader från tecknande av kontrakt till första leverans, inklusive design och ingenjörsarbete.
Sorteringslinje för plastförpackningar och pappersavfall
Baltikum, 2022
Kapacitet: 6 t/h
Förpackningsavfall
Pappers- och kartongavfall
Linjen byggdes ut i flera etapper eftersom avfallets exakta sammansättning i början var okänd. Linjens sorteringskapacitet tredubblades under processen. Linjens montering i den befintliga, ganska trånga byggnaden gjorde installationen till en riktig utmaning.
Sorteringslinje för fast kommunalt avfall och förpackningsavfall
Baltikum, 2024
Kapacitet: MSW 30 t/h; förpackningsavfall 7 t/h
Förpackningsavfall
Fast kommunalt avfall (MSW)
Sorteringslinjen som skulle sortera både avfall och förpackningar byggdes med snäva tekniska restriktioner. Eftersom anläggningen ligger nära bostadsområden skulle den monteras i en sluten/lufttät byggnad, vilket gjorde installationen till en utmaning.
System för matning och siktning av träflis
Baltikum, 2017
Kapacitet: 40 m³/h
Hantering av fast bränsle
Ett externt bränslehanteringssystem, inkluderande en matare till pannan. Metall avskildes och överstort material siktades ut och returnerades till flishuggen igen.
Sönderdelning av bildäck
Baltikum, 2023
Kapacitet: Upp till 2,5 t/h
Övrigt
Linjen producerar ett material som lämpar sig för pyrolys. Pyrolys gör det möjligt att producera olja av däcken. Linjen installerades i en befintlig byggnad med begränsat utrymme och är en flexibel lösning som möjliggör fragmentering till en mängd olika storlekar.
Sorteringslinje för bygg- och rivningsavfall
Finland, 2021
Kapacitet: Upp till 15 t/h
Bygg- och rivningsavfall (C&D)
En ombyggnad av den befintliga sorteringsanläggningen. Systemet byggdes om med tillgängliga maskiner för att eliminera problemen hos den ursprungliga konstruktionen som orsakade driftstopp och ojämn kvalitet i produktionen. En ytterligare utmaning var att säkerställa en god arbetsmiljö för den manuella sorteringen.

Det här kan vara ditt projekt

Var som helst i världen, imorgon
Kapacitet: så mycket som du behöver

Vi levererar allt från A till Ö. Låt dina specifika behov bli en utmaning för oss och vi planerar, tillverkar och installerar ett lämpligt system för effektivisering av din verksamhet och förbättring av dina resultatsiffror.

Experter på avfallssortering och bulkmaterialhantering

Har du något som behöver sorteras eller behandlas eller massor som behöver transporteras, vi ordnar det.
I nästan 30 år har vi skapat väl fungerande lösningar för avfallsbehandling och hantering av bulkmaterial för våra kunder.

Vi har gjort det lättare och snabbare för våra kunder att hantera avfall och bulkmaterial, vilket har hjälpt dem att förbättra sin produktivitet och ekonomi.

Från konsultation och planering till konstruktion, tillverkning, installation, projektledning och service – vi levererar den lösning som du behöver idag och som fungerar för dig även imorgon.

Över
750 projekt
slutförda
Mer än
60 miljoner ton material
årligen hanteras med våra lösningar
Över
300 tusen timmar
ingenjörsarbete har lagts ned
30 års
erfarenhet av ingenjörsverksamhet
Minst
500 tusen bilder på avfall
delade med våra anställda

Blog

Solid Waste Management Solutions - Scrap Metal Sorting Line

Vi presenterar Azortum: en ledare inom professionella lösningar för hantering av fast avfall

Med ett arv på tre decennier i Europa står Azortum som en ledande leverantör av banbrytande system för fast avfall och bulkhantering till konkurrenskraftiga priser.

Ta kontakt med Azortum.

Prata med oss – våra försäljningsingenjörer hjälper dig att ta fram den lösning som bäst passar dina behov.

Vi har tagit emot din information och kommer att kontakta dig inom kort. Tack!

Samarbetspartner i Sverige

Scandinavia-Recycling-Technology AB
Kontaktperson: Folke Giesen
+46702311380
folke.giesen@gmail.com
scandinavian-recycling-technology.com

Våra medarbetare

Taavi Põri
VD / Projektförsäljningschef
EST, ENG
Taavi Toomla
Försäljningschef
EST, ENG
Dmitri Zabirov
Försäljningschef
EST, ENG, RUS
Aleksei Filimonov
Ansvarig för försäljnings- och underhållssupport
EST, ENG, RUS