Järelhooldus ja tugi
support@azortum.com, +372 5305 3690

Leiame lahendused A-st Z-ni!

Azortum loob sinu ettevõttele sobivaid lahendusi jäätmete sorteerimiseks ja tahkete materjalide käitlemiseks. Leiame sobiva tehnoloogia ja lahendused vastavalt etteantud sisendile või lahendatavale äriprobleemile.

Meie oleme spetsialistid, et sina saaksid keskenduda oma tööle.

1994. aastal asutatud Azortum (endise nimega TB Solutions) on täisteenust pakkuv tehnoloogiaettevõte.

Pakume jäätmetekäitlusettevõtetele ja elektrijaamadele võtmed-kätte lahendusi jäätmete sorteerimiseks ja tahkete materjalide käitlemiseks.

Oleme ellu viinud üle 750 projekti maailma eri paigus ja aidanud sorteerida üle 20 miljardi tonni materjali.

Meil on sertifikaat ISO 9001 ning me kuulume Eesti Kaubandus- ja Tööstuskotta.

Teenused

Me mõistame inseneri- ja äritegevust. Tehnilise proovikivi lahendamiseks süveneme esmalt sinu äriprobleemi. Selleks, et pakkuda seda, MIDA sa soovid, peame esmalt mõistma, MIKS sul seda vaja läheb. Seepärast algab iga projekt konsultatsioonist. Kui sa pole ise ka päris kindel, mida vajad, siis võta meiega ühendust. Arutame ja pakume lahenduse, mis sobib nii sinu ettevõtte vajaduste kui ka eelarvega.

Meie tööprotsess A-st Z-ni

1
Konsultatsioon:
kaardistame sinu ärieesmärgi, rajatise piirangud, keskkonnanõuded ja olemasolevad seadmed indikatiivse pakkumise koostamiseks.
2
Disain:
loome projekteerimistarkvara abil põhimõttelise lahenduskontseptsiooni. See on lähtekohaks, mida hakkame arutelude käigus edasi lihvima ja korrigeerima, kuni see vastab soovitud lühi- ja pikaajalistele ärieesmärkidele.
3
Insenerlahendused:
kõige keerulisem osa tööst, kus töötame projekti põhjal välja lõpliku insenerlahenduse, mis sobib kliendi ruumi- ja eelarvepiiranguga.
4
Ehitus:
hangime ja/või ehitame uue sorteerimislahenduse. Uuendame ja ajakohastame olemasolevaid süsteeme, et neid saaks integreerida uude lahendusse.
5
Paigaldamine:
paigaldame sorteerimislahenduse kohapeal. Testime iga komponenti eraldi ja süsteemina, et tagada lahenduse täiuslik toimimine. Siin toimub ka kogu süsteemi esmakäivitus.
6
Järelteenindus:
teeme korrapäraseid hooldustöid tootja soovituse järgi. Koolitame kohalikke töötajaid, kuidas teha korrapärast hooldust.
7
Uuendamine:
laiendame, ajakohastame, pikendame või lühendame olemasolevat lahendust, kasutades uusi või olemasolevaid seadmeid. 3D-skannime terve tehase, et uuendamine läheks hõlpsamalt.
8
Kasutuselt kõrvaldamine ja taaskasutamine:
lammutame seadmed ja leiame neile uue kasutusvõimaluse või sorteerime need ringlussevõtuks.

Tehtud tööd

  • Kõik
  • Jäätmed energiaks
  • Tahked olmejäätmed
  • Ehitus- ja lammutusjäätmed
  • Paber- ja pappjäätmed
  • Pakendijäätmed
  • Tahke kütuse käitlemine
  • Muu
Puidu purustusliin
Norra, 2022
Võimekus: Kuni 35 t/h
Jäätmed energiaks
Logistiliselt keeruline paigaldus, mis valmis olemasoleva tootmisliini kõrvale vaid kahe nädalaga. Tootmisliinil toodetakse hakkpuitu standardi ISO 17225 1:2021 järgi (klass P63). Uus lahendus annab puhta puitmaterjali, mida saab kasutada kütusena või toorainena puitkiudplaatide tootmisel.
Täisautomaatne tahkete segaolmejäätmete sorteerimisliin
Balti riigid, 2015
Võimekus: 60 t/h ja 300 000 t/a
Jäätmed energiaks
Tahked olmejäätmed
Tehase võimsus (mis oli tolle aja kohta märkimisväärne) võimaldas meil välja töötada paljud meie tänapäevased põhitehnoloogiad. See oli Azortumi arengut silmas pidades väga tähtis projekt, sest see viis meid kaevandamissektorist jäätmete sorteerimise valdkonda ning aitas meil muuta oma süsteemid töökindlamaks ja usaldusväärsemaks.
Puidujäätmete purustusliin
Rootsi, 2024
Võimekus: 70 t/h
Jäätmed energiaks
Suudab töödelda puidu- ja ehitusjäätmeid. Erilist tähelepanu pöörati müra- ja tolmutekke vähendamisele, et tagada töötajatele parem keskkond. Täisautomaatne ettevalmistusliin varustab kütusega elektri ja soojuse koostootmisjaamu, mis toodavad ligikaudu 85% kogu selle piirkonna elektrienergiast ning soojusest, kui temperatuur langeb alla –5 °C.
Täisautomaatne ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimisliin
Soome, 2018
Võimekus: 20 t/h ja 100 000 t/a
Jäätmed energiaks
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Tootmisliin toodab jäätmetest kütust. Eelmine liin ei vastanud keskkonnanõuetele, kuna PWC (kloriidi) sisaldus oli liiga suur. Sisendmaterjalid sisaldasid palju tahma ja filtreerimine oli ebatõhus. Uus liin eemaldab tolmu ja muudab materjalid eeskirjadele vastavaks, suurendades ühtlasi materjalist eraldatava kütuse kogust.
Ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimisliin
Balti riigid, 2023
Võimekus: 25 t/h
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Automaatne sorteerimisliin asendas käsitsi sorteerimist, mis oli materjali suureneva mahu tõttu muutunud ebatõhusaks.
Täisautomaatne paberi sorteerimisliin
Norra, 2019
Võimekus: 20 t/h ja 120 000 t/a
Paber- ja pappjäätmed
Lühike tähtaeg tegi sellest äärmiselt keeruka projekti. Lepingu sõlmimise ja esimese tarne vahel oli vaid 3 kuud, mille sisse pidi mahtuma nii projekteerimine kui ka insenerlahenduste väljatöötamine.
Plastpakendi- ja paberjäätmete sorteerimisliin
Balti riigid, 2022
Võimekus: 6 t/h
Pakendijäätmed
Paber- ja pappjäätmed
Liin ehitati mitmes etapis, kuna jäätmete täpne koostis ei olnud esialgu teada. Protsessi käigus liini sorteerimisvõimsus kolmekordistus. Liin paigaldati olemasolevasse hoonesse üsna kitsastesse tingimustesse ja see muutis paigaldustöö keerulisemaks.
Olme-ja pakendijäätmete sorteerimisliin
Balti riigid, 2024
Võimekus: Olmejäätmed 30 t/h, pakendijäätmed 7 t/h
Pakendijäätmed
Tahked olmejäätmed
Sorteerimisliin ehitati piiratud alale, arvestades nõudmist, et liin peab sorteerima jäätmeid ja pakendeid kombineeritult. Kuna tehas asub elamurajoonide kõrval, tuli see ehitada kinnisesse/õhulukuga hoonesse, mistõttu osutus paigaldamine plaanitust keerukamaks.
Hakkpuidu etteande- ja sõelumissüsteem
Balti riigid, 2017
Võimekus: 40 m³/h
Tahke kütuse käitlemine
See ehitati välise kütusekäitlussüsteemina, mis sisaldas ahju etteandeliini, eemaldades samal ajal võõrkehad/metalli ja suunates liiga suurte mõõtmetega materjali tagasi purustisse.
Rehvipurustusliin
Balti riigid, 2023
Võimekus: Kuni 2,5 t/h
Muu
Tootmisliinil toodetakse pürolüüsiks sobivaid rehvilaaste. Pürolüüs võimaldab toota rehvidest õli. Liin paigaldati olemasolevasse piiratud ruumiga hoonesse paindliku lahendusena eri suurusega fraktsioonide purustamiseks.
Ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimisliin
Soome, 2021
Võimekus: Kuni 15 t/h
Ehitus- ja lammutusjäätmed
Olemasoleva sorteerimistehase liini uuendati. Tehas ehitati olemasolevate seadmete põhjal ümber, et kõrvaldada algse projekteerimislahenduse kitsaskohad, mis põhjustasid seisakuid ja ebaühtlase kvaliteediga toodangut. Lisaülesandeks oli tagada hea töökeskkond käsitsi sorteerijatele.

Siin võiks olla sinu projekt

Ükskõik kus, juba homme
Võimekus: nii palju kui on vaja

Pakume sulle lahendusi A-st Z-ni. Anna meile teada oma ettevõtte ja organisatsiooni vajadused ning me projekteerime, valmistame ja paigaldame süsteemi, mis võimaldab teil veelgi tõhusamalt töötada ning enda majandustulemusi parandada.

Tipptegijad jäätmete sorteerimise ja tahkete materjalide käitlemise valdkonnas

Kui seda on palju, seda on vaja kusagile toimetada ja liigi või kaalu järgi sorteerida, siis jäta see kõik meie hooleks.
Oleme ligi 30 aastat tootnud jäätmete sorteerimiseks ja tahkete materjalide käitlemiseks lahendusi, mis teenivad meie kliente ausalt.

Oleme muutnud jäätmete sorteerimise ja tahkete materjalide liigutamise lihtsamaks ning kiiremaks, parandades seeläbi klientide tootlikkust ja töövalmidust.

Alates nõustamisest ja planeerimisest kuni projekteerimise, tootmise, paigalduse, projektijuhtimise ja hoolduseni – meie juures leiad lahenduse, mis rahuldab sinu ettevõtte praeguseid vajadusi ning mis teeb seda ka tulevikus.

Üle
750 projekti
valminud
Rohkem kui
60 miljonit tonni materjali
käideldakse aastas meie lahendustega
Üle
300 000 tunni
inseneritööd
30 aastat
kogemust insenertehniliste lahenduste loomisel
Üle
500 000 jäätmete pildi
jagatud töötajate vahel

Blog

Solid Waste Management Solutions - Scrap Metal Sorting Line

Jäätmete sorteerimislahendused A-st Z-ni

Azortum on kolmekümneaastase tegutsemisajalooga jäätmete sorteerimislahendusi pakkuv tehnoloogiaettevõte Euroopas, pakkudes tipptasemel jäätmete käitlemise lahendusi ja lahtise materjali käitlussüsteeme konkurentsivõimeliste hindadega.

sorted-waste-industrial-sector

Sorteeritud jääde tööstuses kui võimalus, mitte kohustus

Azortum lahendab Ülemiste Ärilinnakus globaalset probleemi. Meie 25-liikmeline tiim loob peaasjalikult Skandinaavia ja Baltikumi jäätmekäitlejatele sorteerimislahendusi, mis aitavad väärtuslikke materjale jäätmetest välja sorteerida ning neid taas ringlusesse suunata.

Taavi Põri: „Lahendamatuid olukordi minu maailmas ei eksisteeri.“

Pika ajalooga tehnoloogiaettevõtte Azortumi tegevjuht Taavi Põri on alati tähelepanu äratanud sellega, et leiab keerulisena näivatele probleemidele leidlikke lahendusi. . Huvi vanade mustrite murdmise ja käimata radade avastamise vastu tärkas temas juba noores eas ning see viis ta...

Võta Azortumiga ühendust.

Räägime asjast – meie müügiesindajad aitavad leida parima lahenduse sinu vajaduste jaoks.

Saada meile sõnum

Oleme su kontaktinfo kätte saanud ja võtame sinuga peagi ühendust. Tänud!

Taavi Põri
Tegevjuht / Müügijuht
EST, ENG
Taavi Toomla
Müügijuht
EST, ENG
Dmitri Zabirov
Müügijuht
EST, ENG, RUS
Aleksei Filimonov
Hooldusjuht
EST, ENG, RUS