Järelhooldus ja tugi
support@azortum.com, +372 5305 3690

Ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimisliin

By indreksiitan

Rehvipurustusliin

By indreksiitan

Hakkpuidu etteande- ja sõelumissüsteem

By indreksiitan

Olme-ja pakendijäätmete sorteerimisliin

By indreksiitan

Plastpakendi- ja paberjäätmete sorteerimisliin

By indreksiitan

Täisautomaatne paberi sorteerimisliin

By indreksiitan

Ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimisliin

By indreksiitan

Täisautomaatne ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimisliin

By indreksiitan

Puidujäätmete purustusliin

By indreksiitan

Täisautomaatne tahkete segaolmejäätmete sorteerimisliin

By indreksiitan

Puidu purustusliin

By indreksiitan