Support & Eftermarknad
support@azortum.com, +372 53053690

Sorteringslinje för bygg- och rivningsavfall

By indreksiitan

Sönderdelning av bildäck

By indreksiitan

System för matning och siktning av träflis

By indreksiitan

Sorteringslinje för fast kommunalt avfall och förpackningsavfall

By indreksiitan

Sorteringslinje för plastförpackningar och pappersavfall

By indreksiitan

Helautomatisk sorteringsanläggning för papper

By indreksiitan

Sorteringslinje för bygg- och rivningsavfall

By indreksiitan

Helautomatisk sorteringslinje för bygg- och rivningsavfall

By indreksiitan

Krossystem för träavfall

By indreksiitan

Helautomatisk sorteringsanläggning för blandat fast avfall

By indreksiitan

Returträ

By indreksiitan