Järelhooldus ja tugi
support@azortum.com, +372 5305 3690

Taavi Põri: „Lahendamatuid olukordi minu maailmas ei eksisteeri.“

Pika ajalooga tehnoloogiaettevõtte Azortumi tegevjuht Taavi Põri on alati tähelepanu äratanud sellega, et leiab keerulisena näivatele probleemidele leidlikke lahendusi. Huvi vanade mustrite murdmise ja käimata radade avastamise vastu tärkas temas juba noores eas ning see viis ta ülikooliajal tööle mootorite katselaborisse. Laboris sai Taavi eksperimenteerida oma loovusega, samas aga ka teiste kõrvalt tarkusi omandada ja erinevate inimestega ideede plusse-miinuseid kaaluda. Tehnilise taibuga mees on lisaks sellele proovinud kätt robootikas ning aidanud roboteid projekteerida ja arendada. Tegevusi on saatnud optimism ja usk sellesse, et lahendus leidub kõigele.

Sihiteadliku ja enesekindla noore mehe pealehakkajalik mentaliteet jääb silma. Nii soovitati teda 2012. aastal ettevõttesse Azortum, toonase nimega Technobalt Eesti OÜ projekteerijaks. Mees võttis väljakutse vastu ning õige pea usaldati talle projekteerimisosakonna juhtimisvastutus. Aeg oli tormiline ja õpetlik, pani proovile ja karastas. Keerukate katsumuste keskel mõistis Taavi, et valmis tuleb olla absoluutselt kõigeks. Vahel venisid tööpäevad varajastesse hommikutundidesse ning aeg-ajalt pidi end täiesti uue valdkonnaga kurssi viima, mõistmaks, millised lahendused parasjagu käsil oleva projekti puhul toimida võiksid ja millised kindlasti ei sobi. Ta õppis tunnetama pisidetailide tähtsust, vaatama suurt pilti ning neid omavahel ühendama. Taavi, kes Azortumis praktiliselt kõiki ameteid pidanud, on tänulik, et talle on niivõrd palju usaldatud ja tema kogemustepagas on sedavõrd rikkalik. Tal lasti võtta riske, aga lasti ka vigu teha ja neist hindamatuid õppetunde saada. Kõige sellega kaasnes vilumus, millesarnast igaühel ei ole, kuid mida paljud sooviksid.

Taavi on sihikindel mees, kes ületab kõik raskused, sest ei taha leppida vähema kui täiuslikkusega. Just seepärast otsustas ta 2020. aastal vastu võtta pakkumise ja hakata Azortumi tegevjuhiks. Tänu temale on Azortumi põhirõhk nüüd jäätmekäitlustehnoloogial, mis on mehe sõnul äärmiselt oluline teema, kuid millest paraku teatakse vähe. Unistuseks on Azortumit juhtida nii, et ettevõttest saaks arvestatav konkurent ja jäätmekäitlustehnoloogia valdkonna globaalne liider. Kvaliteetse terviklahenduse pakkumine pole Azortumile tänagi probleem, kuid perfektsionismi uskuva mehe südameasi on välja tulla sellise lahendusega, mis oleks innovatiivne ja veelgi tõhusam kui praeguse hetkel maailmas kasutusel olevad tehnoloogiad. „Meie peamine huvi on olla loogilises teljes. Kui prügi on kokku kogutud ja auto veab selle sorteerimistehasesse, siis meie huvi ongi, sellest hetkest, kui see on sinna hoovi peale tulnud, mõelda välja lahendused, kuidas korraldada prügi sorteerimine ja teha seda võimalikult efektiivselt. Seal ma näen kõige rohkem ruumi innovatsiooniks, et leida uusi, paremaid lahendusi,“ räägib ta. Tegevjuhina on ta valmis investeerima aega ja raha, et tulemus oleks väärtuslik nii ettevõtte, inimeste kui ka planeedi jaoks, ning ootab oma tiimilt samuti hingega asja juures olemist.

Oma meeskonna puhul peabki Taavi oluliseks proaktiivset lähenemist ja seda, et mõistetaks sõna vastutus tähendust. „See tähendab, et oskad vastust anda. Sa tead seda, mis toimub. Sul on ülevaade ja sa oskad ka planeerida järgnevaid tegevusi,“ lausub Taavi ja lisab, et vastutuse suurust peab suutma tunnetada. Lahendustele orienteeritus ja eelkõige just tahe leida lahendusi keerulisemateski olukordades on aga kõige väärtuslikumad omadused, mis heal meeskonnaliikmel olema peaksid. Taavi lähtub mõttest, et kogu teavet ei ole vaja ja polekski võimalik pähe tuupida, vaid tuleb mõista, kust vastuseid otsida, ning anda endast parim, et neid leida. Seejuures loeb leitavate lahenduste pädevus. „Selleks, et saaks kedagi usaldada, on ka vaja ikkagi kompetentsi,“ toob mees tähtsa joonena välja usalduse ja usaldusväärsuse. Ta hindab kõrgelt oskust analüüsida, vigu näha ja taibata, lisades, et edukust saab hinnata selle järgi, mitu korda ajaühiku jooksul inimene midagi taipab. Taiplikkuse suurendamiseks on tähtis õpihimu ning elu ja end ümbritseva vastu huvi tunda, siis avardub silmaring ja tekivad seosed, mis taipamisteni viivad.

Milline juht on täna aga Taavi ise? Selline, kes ütlebki: „Lahendamatuid olukordi minu maailmas ei eksisteeri.“ Mees lähtub probleemist ja lahendab selle nii hästi ja professionaalselt kui vähegi võimalik. Seejuures unustamata rahulikku meelt ja meeskonna mõtete kuulamist, teades, et sageli võib kellegi taipamine olla kui see üks õige tükk, mis kontekstipuslest senini puudus. Taavi on kindel, et kommunikatsioon on kuldne võti, mida tuleb kasutada. Niisiis suhtleb ta kaastöötajate ja klientidega avatult ning julgustab teisigi seda tegema. Vaid sel moel toimides saab Taavi koos Azortumiga pakkuda oskuslikku lahendust, mis klientide vajadused rahuldab ja jäätmekäitlustehnoloogia nii Eestis kui mujal maailmas kõrgemale tasemele tõstab.