Support & Eftermarknad
support@azortum.com, +372 53053690

Ragn-Sells: Sorteringslinje för plastförpackningsavfall och returpapper

I KORTHET

  • Ragn-Sells är ett företag inom cirkulär ekonomi, vars primära verksamhet innefattar insamling och sortering av förpackningsavfall.
  • Företaget kontaktade Azortum med målet att förbättra sin papperssorteringslinje och fördubbla dess kapacitet. Ragn-Sells ville dessutom lägga till förpackningssortering i samma linje.
  • Som ett resultat av satsningen förbättrade den nya linjen kapaciteten från 3 ton per timme till 6 ton per timme samtidigt som restmängden minskade.

LOGIKEN BAKOM FÖRBÄTTRINGEN AV SORTERINGSLINJEN

Ragn-Sells har anlagt ett nytt perspektiv på avfall. Deras fokus ligger på att bygga en mer cirkulär ekonomi, där råvaror utvinns direkt från avfall. På så sätt kommer avfallet att tas tillvara med maximal effektivitet.

I Estland hanterar företaget en betydande mängd MSW-avfall, medan det återstående bulkavfallet inkluderar byggavfall, C&I-avfall och andra råvarukällor.

Vår historia med Ragn-Sells Estonia går tillbaka till 2011 när vi först hjälpte dem att bygga sin helautomatiska sorteringsanläggning för kommunalt fast avfall (MSW). Under 2019 hjälpte vi Ragn-Sells att bygga upp sin sortering av farligt avfall.

Ett av våra huvudsakliga samarbeten har varit på den blandade pappers- och förpackningssorteringsanläggningen i Tallinn, där Azortum hjälpt Ragn-Sells att expandera och förbättra sin produktionslinje.

Här sköter Ragn-Sells insamling, sortering och transport av returpapper och plastförpackningar. Sorterat material skickas sedan vidare till slutåtervinnare och företag som använder dem för att producera nya produkter.

Som Sven Ruukholm, chef för Ragn-Sells Estonias Treatment and Detox uttryckte det:

  • "Vi valde Azortum för det här projektet eftersom vi har haft en mycket god relation tidigare i olika projekt."

Den främsta anledningen till att förbättra den gamla linjen var dess kapacitet. Materialet matades in på ett sätt som gjorde att personalen var tvungen att manuellt göra den positiva sortering som krävdes för att ta ut de behövda materialfraktionerna.

Målet var att förbättra genomströmningen genom att installera maskiner som gör det mesta av de tunga lyften. Denna uppgradering skulle minska antalet anställda som arbetar på linjen och de skulle istället kunna omplaceras från materialsortering till kvalitetskontroll.

Ett annat mål med projektet var att lägga till en sorteringslösning för blandat förpackningsavfall till den befintliga linjen.

Eftersom kartong- (OCC) och pappersinsamling var en växande trend och mängderna ökade snabbt, bestämde vi oss för att uppfylla dessa mål i olika faser. Vi beslutade att först förbättra den befintliga OCC-sorteringslinjen för blandat papper år 2020 och planerade därefter utbyggnaden av förpackningssorteringslinjen till år 2022.

UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Både pappers- och plastmaterialflöden kräver ett flexibelt system för att hantera dem. För att nå de två huvudmålen var vi först tvungna att övervinna utmaningar.

1
Både pappers- och plastmaterialflöden kräver ett flexibelt system för att hantera dem. För att nå de två huvudmålen var vi först tvungna att övervinna utmaningar.
Den första begränsningen för projektet var den befintliga byggnadens storlek. Det var en utmaning för oss eftersom vi var tvungna att få plats i lokalerna med de maskiner som krävdes. Genom några innovativa designlösningar skapade vi en flexibel layout som optimerade lokalutnyttjandet utan behov av tillbyggnader. Under konstruktionsprocessen var vi också tvungna att se till att den nya linjen även kunde klara tillförsel av framtida material och minskad personalintensitet. Det var viktigt att vi dimensionerade utrustningen utifrån dessa faktorer och inte bara utifrån de teoretiska volymer som vi hade fått från Ragn-Sells. Vi behövde uppskatta vad som kunde vara den maximala mängden vid en viss tidpunkt som maskinen behövde tåla. När vårt team först såg materialbeskrivningen blev vi förvånade över mängden glas som den innehöll. Istället för att sortera ut glaset på bandet så bestämde vi oss för att krossa det och sedan frånskilja det i en särskilt utformad siktmaskin. Tyvärr passade inte maskinen för att separera glas i byggnaden, så vi var tvungna att förlänga den till utsidan av byggnaden. Detta är dock inget problem, eftersom maskinen kan fungera tillförlitligt även under vintermånaderna.
2
Installera den nya linjen utan stilleståndstid.
En annan utmaning var att göra installationen under fortsatt drift. Vi behövde hitta ett sätt att installera linjen samtidigt som materialet sorterades och utan att hindra arbetsflödet. För detta utarbetade vi ett sätt att göra en stegvis installation, som tog hänsyn till sorteringen. Detta möjliggjorde en minimal stilleståndstid för Ragn-Sells verksamhet. Utmaningen med detta var att också säkerställa säkerheten för de anställda. Därför var det nödvändigt att dela upp arbetsområdena mellan Ragn-Sells och vår egen personal, samt mellan vår utrustning och anläggningens inkommande materialströmmar.

Resultat

Den nya förbättrade linjen gav betydande resultat.

Den befintliga genomströmningen förbättrades avsevärt. Linjens tidigare kapacitet fördubblades från 3 till 6 ton i timmen, vilket avsevärt ökade anläggningens driftseffektivitet.

Resthalterna sjönk också när ny sorteringsteknik implementerades på linjen. Detta ledde till en anmärkningsvärd minskning, som bidrog till att maximera materialåtervinningen och få ut mer material från flödena.

Avslutningsvis

Samarbetet mellan Ragn-Sells och Azortum är ett exempel på hur man kan driva en hållbar avfallshantering genom att förbättra dina befintliga anläggningar och sorteringslinjer.

Sven Ruukholm beskriver samarbetet:

”Azortum har också varit en bra partner efteråt. Om du som kund glömmer något eller har glömt att fråga något, då påpekar de det och de återkommer till dig för att erbjuda den bästa lösningen. Som kund låter de dig inte göra misstag.”

Ta inte bara vårt ord för det. Hör vad Ragn-Sells har att säga om oss!

Skriv till oss om ditt projekt!

På Azortum är vi engagerade i att utveckla unika lösningar som är hållbara att driva och lönsamma för ditt företag.

Vi har tagit emot din information och kommer att kontakta dig inom kort. Tack!