Järelhooldus ja tugi
support@azortum.com, +372 5305 3690

Uus projekt: Olme- ja pakendijäätmete sorteerimisliin Lätis

msw sorting line in latvia

Baltimaade kõige moodsama olme- ja pakendijäätmete sorteerimisliini paigaldus

Teatame uhkusega, et alustasime Baltimaade kõige moodsama olmejäätmete (MSW) ja pakendijäätmete sorteerimisliini paigaldamist ettevõttele Eco Baltia (Acone, Läti). See projekt on suur hüpe edasi Baltimaade jäätmekäitluse ja ringlussevõtu võimekuses.

Uue sorteerimisliini põhifunktsioonid

Uue kavandatud sorteerimisliini võimsus on sorteerida:

  • 30 tonni olmejäätmeid tunnis
  • 7 tonni pakendijäätmeid tunnis

Uus sorteerimisvõimsus võimaldab tehases tõhusalt töödelda suuri jäätmekoguseid, parandades märkimisväärselt piirkonna jäätmekäitluse infrastruktuuri.

Meie roll Eco Baltia projektis

Eco Baltia projekti raames pakume võtmed kätte lahendust, et tagada töökindel olmejäätmete ja pakendijäätmete kombineeritud sorteerimisliin. Meie osalus projektis hõlmab:

1
Disaini ja projekteerimist:
Kohandatud lahenduste väljatöötamine sorteerimisliini konkreetsete vajaduste rahuldamiseks, tagades optimaalse jõudluse ja tõhususe.
2
Seadmete tarnimist:
Arenenud masinate ja tehnoloogia tarnimine jäätmete sorteerimiseks ja töötlemiseks, sealhulgas konveierid, separaatorid ja pressid.
3
Paigaldust ja käivitamist:
Kõigi seadmete paigaldamine ja tagamine, et sorteerimisliin töötaks sujuvalt esimesest päevast alates.
4
Koolitamist ja tuge:
Ulatusliku koolituse pakkumine Eco Baltia töötajatele ja pidev tehniline tugi, et säilitada sorteerimisliini kõrged tööstandardid.

Miks Eco Baltia projekt oluline on?

1
Keskkonnamõju:
Eco Baltia moodne sorteerimisliin mängib olulist rolli prügilate jäätmete vähendamisel ja olmejäätmete ning pakendijäätmete ringlussevõtu määrade suurendamisel. Tõhusam jäätmete sorteerimine ja töötlemine aitab kaasa puhtamale keskkonnale ja jätkusuutlikumale tulevikule.
2
Tehnoloogiline areng:
Tänapäevase tehnoloogia integreerimine seab uue standardi jäätmete sorteerimisjaamadele Baltimaades. Eco Baltia projekt näitab, kuidas kaasaegset tehnoloogiat saab kasutada keskkonnaprobleemide lahendamiseks Baltikumis.
3
Majanduslikud eelised:
Uus sorteerimisliin loob töökohti ja stimuleerib kohalikku majandust. Lisaks toetab jäätmete sorteerimine ringmajandust ja vähendab vajadust esmaste materjalide järele.

Tulevikku vaadates

Azortumi meeskond on põnevil selle projekti edusammude ja positiivse mõju üle jäätmekäitlusele Lätis ja kaugemalgi. Püsige lainel, et olla kursis värskete uudistega Baltimaade kõige moodsama sorteerimisliini kokkupanekust ja käivitamisest.

Kirjuta meile oma projektist!

Azortumis oleme pühendunud unikaalsete lahenduste väljatöötamisele, mis oleksid jätkusuutlikud ja kasumlikud teie ettevõttele.

Oleme su kontaktinfo kätte saanud ja võtame sinuga peagi ühendust. Tänud!