Järelhooldus ja tugi
support@azortum.com, +372 5305 3690

Projektijuht

  • Oled tabanud end mõtlemas, mis saab jäätmetega pärast prügikasti jõudmist edasi?
  • Usud, et ringmajandus on lahendus planeet Maa puhastamisel jäätmetest?

Azortumis loome jäätmete sorteerimislahendusi, mis suurendavad materjalide taaskasutamist, vähendavad prügilatesse ladestatavate jäätmete hulka ja vähendavad fossiilkütustest põhjustatud süsinikdioksiidi heitmeid. See on oluline mission ning me vajame siin Sinu, kui projektijuhi abi, et muuta maailm jätkusuutlikumaks.

Sinu tööks saab olema juhtida ja koordineerida masinaehitusprojekte, tagades nende õigeaegse ja eelarvele vastava lõpetamise. Projektijuht vastutab projekti algusest kuni lõpuni planeerimise ja elluviimise eest, sh projekti ulatuse määratlemine, eelarve koostamine, ajakava koostamine, ressursside haldamine ja kvaliteedi tagamine.

Sinu ülesanneteks on:

Projekti algatamine: Määratleda projekti ulatus, eesmärgid ja võtmenäitajad koostöös kliendi ja sisemiste sidusrühmadega.

Projekti planeerimine: Koostada üksikasjalik projektiplaan, mis sisaldab ajakava, eelarvet, ressursse ja riskijuhtimisplaani.

Projekti elluviimine: Juhendada ja toetada meeskonda projekti elluviimisel, tagades, et kõik etapid viiakse läbi vastavalt plaanile ja kvaliteedistandarditele.

Jälgimine ja kontroll: Jälgida projekti edenemist, koostada regulaarseid aruandeid ja teha vajadusel kohandusi, et tagada projekti eesmärkide saavutamine.

Projekti lõpetamine: Tagada projekti nõuetekohane lõpetamine, sealhulgas lõplik dokumentatsioon, hindamine ja õppetundide analüüs.

Meie juures saad töötada rahvusvaheliste projektidega, aidata kaasa keskkonnasäästlikumale tulevikule ja kaasa lüüa keerukate ja innovaatiliste tehnoloogiate rakendamisega jäätmekäitluses. Lisaks ootab sind valdkonna tippteadmistega äge meeskond, kaasaegne kontor Talentide linnaku kõrgeimal korrusel, vinged ühisüritused ning vastutulelik ja toetav juht.

Kandideerimise eelduseks on kõrgharidus ehitusalal, masinaehituses või sarnases valdkonnas ning varasem töökogemus projektijuhtimises, eelistatult ehituses või masinaehitussektoris. Olulised on suurepärased suhtlemis- ja juhtimisoskused ning tugev analüüsi- ja probleemilahendusoskus. Kandidaat peab olema suuteline töötama mitme projektiga samaaegselt ja tähtaegadest kinni pidama. Nõutav on tarkvara tundmine, nagu MS Project, AutoCAD ja muud projektihaldustööriistad, ning hea eesti ja inglise keele oskus, nii kõnes kui kirjas.

Kõlab hästi? Kandideeri kohe.

Kõnetas? Võta ühendust!

Pane teele oma CV ja aitame sul leida sobiva ametipositsiooni Azortumis. Kasvava ettevõttena otsime tihti uusi töötajaid erinevatele ametikohtadele – projekteerija, projektijuht, müügijuht ja palju muud.

Lae oma CV üles PDF-formaadis

Oleme su avalduse kätte saanud ja võtame sinuga peagi ühendust. Tänud!